Nämnd   Kommunfullmäktiges Fasta Beredning 1
2019-01-01 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (13)
Namn Parti Uppdrag Ort
Cornelis Huisman (M) Ordförande
Linda Böcker Åkerman (C) 1:e v ordf
Inger Nyrell (S) 2:e v ordf
Bo Månsson (SD) Ledamot
Hans Hammargren (L) Ledamot ÄNGELHOLM
Bo Göransson (KD) Ledamot
Maria Häggström (M) Ledamot
Johnny Dinh-Kien Nguyen (S) Ledamot
Daniel Perminger (SD) Ledamot
Gert Nilsson (S) Ledamot
Anders Lindén (MP) Ledamot
Britt-Inger Tinnert (M) Ledamot
Jonathan Winkler (M) Ledamot
Ersättare (0)
Namn Parti Uppdrag Ort
 
Uppdaterad 2024-07-22 23:00:22