Nämnd   Kommunala rådet för funktionshinderfrågor
2019-01-01 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (10)
Namn Parti Uppdrag Ort
Ingela Sylwander (M) Ordförande
Eva-Lena Lindell (S) 1:e v ordf
Sonny Rosén (L) Ledamot ÄNGELHOLM
Karl-Otto Rosenqvist (MP) Ledamot VEJBYSTRAND
Lars Nyander (S) Ledamot
Per Ringdahl (OPOL) Ledamot
Marie-Louise Westblom (OPOL) Ledamot
Birgit Persson (OPOL) Ledamot
Ann-Margret Andersson (OPOL) Ledamot
Helene Svantesson (OPOL) Ledamot
Ersättare (10)
Namn Parti Uppdrag Ort
Karl-Erik Asp (M) Ersättare
Dick Fridén (OPOL) Ersättare
Conny Jansson (OPOL) Ersättare
Lars-Göran Jönsson (OPOL) Ersättare
Lennart Jörsmar (OPOL) Ersättare
Yvonne Mollet-Bengtsson (S) Ersättare
Katarina Nilsson (KD) Ersättare ÄNGELHOLM
Stefan Pivré (SD) Ersättare
Marianne Rubensson (OPOL) Ersättare
Ingvar Rydberg (MP) Ersättare VEJBYSTRAND
 
Uppdaterad 2024-07-23 23:00:10