Förtroendevald   Ingela Sylwander (m) <<
Adress  
Co Adress  
Postadress  
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil   0730-747992
Fax  
E-post   ingela.sylwander@engelholm.se
Aktuella politiska uppdrag (Visa även historik)
Nämnd Uppdrag Period
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor Ordförande 2019-01-01 --
Kommunalförbundet Medelpunkten Ledamot 2019-01-01 --
Pensionärsrådet Ordförande 2019-01-01 --
Nämnden för Omsorg och Stöd Ordförande 2018-12-17 --
Nämnden för Omsorg och Stöd Au Enskilda Ärenden Ordförande 2018-12-17 --
Nämnden för Omsorg och Stöds arbetsutskott Ordförande 2018-12-17 --
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 --
 
Uppdaterad 2022-10-05 23:01:30