Förtroendevald   Ingela Sylwander (m) <<
Adress  
Co Adress  
Postadress  
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil   0730-747992
Fax  
E-post   i.sylwander@telia.com
Aktuella politiska uppdrag (Visa även historik)
Nämnd Uppdrag Period
HANDIKAPPRÅDET Ordförande 2019-01-01 --
KOMMUNALFÖRBUNDET MEDELPUNKTEN Ledamot 2019-01-01 --
PENSIONÄRSRÅDET Ordförande 2019-01-01 --
NÄMNDEN FÖR OMSORG OCH STÖD Ordförande 2018-12-17 --
NÄMNDEN FÖR OMSORG OCH STÖD AU Ordförande 2018-12-17 --
NÄMNDEN FÖR OMSORG OCH STÖD AU ENSKILDA ÄRENDEN Ordförande 2018-12-17 --
KOMMUNFULLMÄKTIGE Ledamot 2018-10-15 --
 
Uppdaterad 2019-10-17 23:00:04