Förtroendevald   Ingela Sylwander (m) <<
Adress   Bild saknas
Co Adress  
Postadress  
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil  
Fax  
E-post    
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor Ordförande 2019-01-01 -- 2022-12-31
Kommunalförbundet Medelpunkten Ledamot 2019-01-01 -- 2022-12-31
Pensionärsrådet Ordförande 2019-01-01 -- 2022-12-31
Nämnden för Omsorg och Stöd Ordförande 2018-12-17 -- 2022-12-31
Nämnden för Omsorg och Stöd Au Enskilda Ärenden Ordförande 2018-12-17 -- 2022-12-31
Nämnden för Omsorg och Stöds arbetsutskott Ordförande 2018-12-17 -- 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 -- 2022-10-14
Kommunfullmäktige Beredning för Kultur, Idrott och Fritid 2:e v ordf 2016-01-01 -- 2018-06-18
Kommunfullmäktige Beredning för Kultur, Idrott och Fritid 2:e v ordf 2015-01-01 -- 2015-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2014-10-15 -- 2018-10-14
Kommunfullmäktige Ledamot 2010-11-01 -- 2014-10-14
 
Uppdaterad 2024-06-20 23:00:08