Nämnd   Kommunfullmäktige Beredning för Kultur, Idrott och Fritid
2015-01-01 -- 2015-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (13)
Namn Parti Uppdrag Ort
Charlotte Engblom-Carlsson (L) Ordförande
Anders Madsen (S) 1:e v ordf
Ingela Sylwander (M) 2:e v ordf
Leif Nyrell (S) Ledamot
Karin Bergström (S) Ledamot
Peter Andersson (EP) Ledamot STRÖVELSTORP
Måns Irhammar (SD) Ledamot
Vakant (MP) Ledamot
Paul Hanstål (M) Ledamot
Viviann Nilsson (M) Ledamot ÄNGELHOLM
Gunilla Persson (C) Ledamot VEJBYSTRAND
Vakant (KD) Ledamot
Karin Jansson (SD) Ledamot
Ersättare (12)
Namn Parti Uppdrag Ort
Ingrid Andersson (L) Ersättare
Conny Gustafsson (M) Ersättare VEJBYSTRAND
Tomas Hall (EP) Ersättare MUNKA-LJUNGBY
Magnus Jonsson (S) Ersättare
Hannes Petersson (M) Ersättare
Ingvar Rydberg (MP) Ersättare VEJBYSTRAND
Christian Rydell (C) Ersättare
Sergio Garay (TJM) Tjänsteman
Gunilla Hildestrand (KD) Tjänsteman ÄNGELHOLM
Lars Johansson (TJM) Tjänsteman
Bengt-Ove Ohlsson (TJM) Tjänsteman
Gaelle Syde (TJM) Tjänsteman
 
Uppdaterad 2024-04-21 23:00:31