Nämnd   Kommunala rådet för funktionshinderfrågor
2019-01-01 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (10)
Namn Parti Uppdrag Ort
Marie-Louise Westblom (OPOL) Ledamot
Ingela Sylwander (M) Ordförande
Helene Svantesson (OPOL) Ledamot
Karl-Otto Rosenqvist (MP) Ledamot VEJBYSTRAND
Sonny Rosén (L) Ledamot ÄNGELHOLM
Per Ringdahl (OPOL) Ledamot
Birgit Persson (OPOL) Ledamot
Lars Nyander (S) Ledamot
Eva-Lena Lindell (S) 1:e v ordf
Ann-Margret Andersson (OPOL) Ledamot
Ersättare (10)
Namn Parti Uppdrag Ort
Ingvar Rydberg (MP) Ersättare VEJBYSTRAND
Marianne Rubensson (OPOL) Ersättare
Stefan Pivré (SD) Ersättare
Katarina Nilsson (KD) Ersättare ÄNGELHOLM
Yvonne Mollet-Bengtsson (S) Ersättare
Lennart Jörsmar (OPOL) Ersättare
Lars-Göran Jönsson (OPOL) Ersättare
Conny Jansson (OPOL) Ersättare
Dick Fridén (OPOL) Ersättare
Karl-Erik Asp (M) Ersättare
 
Uppdaterad 2023-09-27 23:01:43