Nämnd   FAMILJE- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
2018-12-17 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (14)
Namn Parti Uppdrag Ort
Sven-Ingvar Borgquist (M) Ordförande
Rasmus Brunkestam (C) 1:e v ordf
Lars Karlsson (S) 2:e v ordf
Marie Wifralius (SD) Ledamot
Hannes Petersson (M) Ledamot
Jan-Olof Sewring (M) Ledamot
Anne Viljevik (S) Ledamot MUNKA LJUNGBY
Gunnel Aidemark (L) Ledamot ÄNGELHOLM
Birgitta Markevärn (SD) Ledamot
Agneta Normann (M) Ledamot
Sofia Gunnarsson (S) Ledamot
Petra Oddson (KD) Ledamot
Ale Holm (S) Ledamot
Rolf Ekberg (EP) Revisor
Ersättare (11)
Namn Parti Uppdrag Ort
Johnny Dinh-Kien Nguyen (S) Ersättare
Mimmi Heinegren (SD) Ersättare
Martin Hultberg (M) Ersättare
Claes Ingvarson (M) Ersättare
Lennarth Johansson (V) Ersättare
Eva-Lena Lindell (S) Ersättare
Kerstin Lingebrant (L) Ersättare ÄNGELHOLM
Hasse Persson (M) Ersättare MUNKA LJUNGBY
Dorthe Sjöholm (SD) Ersättare
Peter Storgaard (KD) Ersättare
Mats Widén (C) Ersättare
 
Uppdaterad 2019-10-17 23:00:04