Nämnd   Kultur- och Fritidsnämnden
2011-01-01 -- 2014-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (11)
Namn Parti Uppdrag Ort
Eric Sahlvall (L) Ledamot
Petra Oddson (KD) Ledamot
Viviann Nilsson (M) Ledamot ÄNGELHOLM
Bodil Nilsson (S) Ledamot
Eva-Lena Lindell (S) 2:e v ordf
Anders Källström (M) Ledamot STRÖVELSTORP
Malin Jönsson (MP) Ledamot ÄNGELHOLM
Paul Hanstål (M) Ledamot
Tomas Fjellner (M) Ordförande ÄNGELHOLM
Charlotte Engblom-Carlsson (L) 1:e v ordf
Peter Andersson (EP) Ledamot STRÖVELSTORP
Ersättare (9)
Namn Parti Uppdrag Ort
Susanne Törnkvist (M) Ersättare
Christian Rydell (C) Ersättare
Emmely Persson (KD) Ersättare
Kitty Olofsson (S) Ersättare MUNKA-LJUNGBY
Martin Märgelbrink (L) Ersättare ÄNGELHOLM
Siri Johansson (M) Ersättare ÄNGELHOLM
Lars G Fällman (M) Ersättare MUNKA LJUNGBY
Karin Bergström (S) Ersättare
Bengt Bengtson (S) Ersättare
 
Uppdaterad 2024-06-19 23:00:34