Nämnd   Kultur- och Fritidsnämnden
2011-01-01 -- 2014-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (11)
Namn Parti Uppdrag Ort
Tomas Fjellner (M) Ordförande ÄNGELHOLM
Charlotte Engblom-Carlsson (L) 1:e v ordf
Eva-Lena Lindell (S) 2:e v ordf
Paul Hanstål (M) Ledamot
Anders Källström (M) Ledamot STRÖVELSTORP
Malin Jönsson (MP) Ledamot ÄNGELHOLM
Peter Andersson (EP) Ledamot STRÖVELSTORP
Bodil Nilsson (S) Ledamot
Viviann Nilsson (M) Ledamot ÄNGELHOLM
Petra Oddson (KD) Ledamot
Eric Sahlvall (L) Ledamot
Ersättare (9)
Namn Parti Uppdrag Ort
Susanne Törnkvist (M) Ersättare
Kitty Olofsson (S) Ersättare MUNKA-LJUNGBY
Karin Bergström (S) Ersättare
Martin Märgelbrink (L) Ersättare ÄNGELHOLM
Siri Johansson (M) Ersättare ÄNGELHOLM
Lars G Fällman (M) Ersättare MUNKA LJUNGBY
Bengt Bengtson (S) Ersättare
Christian Rydell (C) Ersättare
Emmely Persson (KD) Ersättare
 
Uppdaterad 2024-06-19 23:00:34