Nämnd   Kommunfullmäktiges Valberedning
2018-10-10 -- 2022-10-14 <<
Ordinarie ledamöter (9)
Namn Parti Uppdrag Ort
Elisabeth Kullenberg (M) Ordförande
Emma Yngvesson (S) 1:e v ordf VEJBYSTRAND
Vakant (EP) Ledamot
Patrik Ohlsson (SD) Ledamot
Carl-Gustaf Gudmundsson (C) Ledamot ÄNGELHOLM
Lennart Engström (KD) Ledamot
Anita Rosén (L) Ledamot ÄNGELHOLM
Andreas Wandegren (V) Ledamot
Anne-Marie Lindén (MP) Ledamot ÄNGELHOLM
Ersättare (9)
Namn Parti Uppdrag Ort
Helena Böcker (MP) Ersättare
Charlotte Engblom-Carlsson (L) Ersättare
Robin Holmberg (M) Ersättare
Måns Irhammar (SD) Ersättare
Lars Nyander (S) Ersättare
Linda Persson (KD) Ersättare
Susanne Sandström (V) Ersättare
Rasmus Waak Brunkestam (C) Ersättare
Johan Wifralius (SD) Ersättare
 
Uppdaterad 2022-09-24 23:00:24