Nämnd   Kommunfullmäktiges Valberedning
2018-10-10 -- 2022-10-14 <<
Ordinarie ledamöter (9)
Namn Parti Uppdrag Ort
Elisabeth Kullenberg (M) Ordförande
Emma Yngvesson (S) 1:e v ordf VEJBYSTRAND
Magnus Jonsson (EP) Ledamot
Patrik Ohlsson (SD) Ledamot
Carl-Gustaf Gudmundsson (C) Ledamot ÄNGELHOLM
Lennart Engström (KD) Ledamot
Anita Rosén (L) Ledamot ÄNGELHOLM
Andreas Wandegren (V) Ledamot
Anne-Marie Lindén (MP) Ledamot ÄNGELHOLM
Ersättare (9)
Namn Parti Uppdrag Ort
Jan Allerstam (EP) Ersättare
Helena Böcker (MP) Ersättare
Charlotte Engblom-Carlsson (L) Ersättare
Robin Holmberg (M) Ersättare
Anders Ingvarsson (SD) Ersättare
Lars Nyander (S) Ersättare
Linda Persson (KD) Ersättare
Susanne Sandström (V) Ersättare
Rasmus Waak Brunkestam (C) Ersättare
 
Uppdaterad 2024-02-22 23:00:55