Nämnd   Kommunfullmäktiges Valberedning
2018-10-10 -- 2022-10-14 <<
Ordinarie ledamöter (9)
Namn Parti Uppdrag Ort
Carl-Gustaf Gudmundsson (C) Ledamot ÄNGELHOLM
Jim Brithén (EP) Ledamot
Lennart Engström (KD) Ledamot
Anita Rosén (L) Ledamot ÄNGELHOLM
Elisabeth Kullenberg (M) Ordförande
Anne-Marie Lindén (MP) Ledamot ÄNGELHOLM
Emma Yngvesson (S) 1:e v ordf VEJBYSTRAND
Patrik Ohlsson (SD) Ledamot
Andreas Wandegren (V) Ledamot
Ersättare (9)
Namn Parti Uppdrag Ort
Rasmus Waak Brunkestam (C) Ersättare
Måns Irhammar (EP) Ersättare
Linda Persson (KD) Ersättare
Charlotte Engblom-Carlsson (L) Ersättare
Robin Holmberg (M) Ersättare
Helena Böcker (MP) Ersättare
Lars Nyander (S) Ersättare
Johan Wifralius (SD) Ersättare
Susanne Sandström (V) Ersättare
 
Uppdaterad 2021-10-20 23:00:49