Nämnd   Kommunfullmäktiges Valberedning
2018-10-10 -- 2022-10-14 <<
Ordinarie ledamöter (9)
Namn Parti Uppdrag Ort
Emma Yngvesson (S) 1:e v ordf VEJBYSTRAND
Andreas Wandegren (V) Ledamot
Anita Rosén (L) Ledamot ÄNGELHOLM
Patrik Ohlsson (SD) Ledamot
Anne-Marie Lindén (MP) Ledamot ÄNGELHOLM
Elisabeth Kullenberg (M) Ordförande
Carl-Gustaf Gudmundsson (C) Ledamot ÄNGELHOLM
Lennart Engström (KD) Ledamot
Vakant (EP) Ledamot
Ersättare (9)
Namn Parti Uppdrag Ort
Johan Wifralius (SD) Ersättare
Rasmus Waak Brunkestam (C) Ersättare
Susanne Sandström (V) Ersättare
Linda Persson (KD) Ersättare
Lars Nyander (S) Ersättare
Måns Irhammar (SD) Ersättare
Robin Holmberg (M) Ersättare
Charlotte Engblom-Carlsson (L) Ersättare
Helena Böcker (MP) Ersättare
 
Uppdaterad 2022-08-10 23:00:24