Nämnd   Kommunfullmäktigeberedning - Tillfällig Beredning för Skydd och Bevarande av Äng
2015-01-26 -- 2015-10-31 <<
Ordinarie ledamöter (8)
Namn Parti Uppdrag Ort
Eva Kullenberg (L) Ordförande ÄNGELHOLM
Jim Brithén (EP) 1:e v ordf
Ulf Pethö (M) 2:e v ordf
Anne-Marie Lindén (MP) Ledamot ÄNGELHOLM
Carl-Gustaf Gudmundsson (C) Ledamot ÄNGELHOLM
Sten Carlsson (S) Ledamot
Lennart Engström (KD) Ledamot
Hans Andersson (-) Ledamot
Ersättare (8)
Namn Parti Uppdrag Ort
Anders Bengtsson (EP) Ersättare
Anders Davidsson (M) Ersättare
Charlotte Engblom-Carlsson (L) Ersättare
Eva-Lotta Friberg (S) Ersättare
Erika Lennartsson (C) Ersättare
Nicklas Oddson (KD) Ersättare HJÄRNARP
Karl-Otto Rosenqvist (MP) Ersättare VEJBYSTRAND
Johan Wifralius (SD) Ersättare
 
Uppdaterad 2023-10-03 23:00:33