Nämnd   NÄMNDEN FÖR KULTUR, IDROTT OCH FRITID
2018-12-17 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (12)
Namn Parti Uppdrag Ort
Charlotte Engblom-Carlsson (L) Ordförande
Christina Hanstål (M) 1:e v ordf ÄNGELHOLM
Susanne Jönsson (S) 2:e v ordf ÄNGELHOLM
Dorthe Sjöholm (SD) Ledamot
Johnny Hagman (M) Ledamot
Susanne Resmark (M) Ledamot
Kitty Olofsson (S) Ledamot MUNKA-LJUNGBY
Ulf Mattsson (C) Ledamot
Mats Sahlin (SD) Ledamot
Lars Rask (KD) Ledamot
Kjell-Arne Nilsson (S) Ledamot HJÄRNARP
Ulla Magnusson (MP) Revisor
Ersättare (10)
Namn Parti Uppdrag Ort
Rose-Marie Broman (SD) Ersättare
Tina Cherven (KD) Ersättare
Adam Kylberg (C) Ersättare
Eva Larsson (S) Ersättare
Pontus Myrenberg (SD) Ersättare
Anton Nyroos (S) Ersättare
Birgitta Rahl (M) Ersättare
Eric Sahlvall (L) Ersättare
Jesper Wendel (MP) Ersättare
Maria Birgander (TJM) Tjänsteman
 
Uppdaterad 2019-10-17 23:00:04