Nämnd   Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid
2018-12-17 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (11)
Namn Parti Uppdrag Ort
Charlotte Engblom-Carlsson (L) Ordförande
Christina Hanstål (M) 1:e v ordf ÄNGELHOLM
Susanne Jönsson (S) 2:e v ordf ÄNGELHOLM
Göran Claesson (SD) Ledamot
Johnny Hagman (M) Ledamot
Susanne Resmark (M) Ledamot
Kitty Olofsson (S) Ledamot MUNKA-LJUNGBY
Ulf Mattsson (C) Ledamot
Mats Sahlin (SD) Ledamot
Tina Cherven (KD) Ledamot
Tommy Jönsson (S) Ledamot ÄNGELHOLM
Ersättare (9)
Namn Parti Uppdrag Ort
Eric Sahlvall (L) Ersättare
Alicja Carlsson (M) Ersättare
Susanne Brodin-Ahlberg (S) Ersättare
Lars Rask (KD) Ersättare
Jesper Wendel (MP) Ersättare
Daniel Coloka (S) Ersättare
Viktoria Österling (C) Ersättare
Robert Persson (SD) Ersättare
Måns Irhammar (SD) Ersättare
 
Uppdaterad 2024-07-19 23:00:51