Nämnd   Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid
2018-12-17 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (11)
Namn Parti Uppdrag Ort
Susanne Resmark (M) Ledamot
Kitty Olofsson (S) Ledamot MUNKA-LJUNGBY
Ulf Mattsson (C) Ledamot
Mats Sahlin (SD) Ledamot
Tina Cherven (KD) Ledamot
Tommy Jönsson (S) Ledamot ÄNGELHOLM
Göran Claesson (SD) Ledamot
Johnny Hagman (M) Ledamot
Susanne Jönsson (S) 2:e v ordf ÄNGELHOLM
Christina Hanstål (M) 1:e v ordf ÄNGELHOLM
Charlotte Engblom-Carlsson (L) Ordförande
Ersättare (9)
Namn Parti Uppdrag Ort
Eric Sahlvall (L) Ersättare
Alicja Carlsson (M) Ersättare
Susanne Brodin-Ahlberg (S) Ersättare
Lars Rask (KD) Ersättare
Jesper Wendel (MP) Ersättare
Daniel Coloka (S) Ersättare
Viktoria Österling (C) Ersättare
Robert Persson (SD) Ersättare
Måns Irhammar (SD) Ersättare
 
Uppdaterad 2022-09-24 23:00:24