Nämnd   Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid
2018-12-17 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (11)
Namn Parti Uppdrag Ort
Mats Sahlin (SD) Ledamot
Susanne Resmark (M) Ledamot
Kitty Olofsson (S) Ledamot MUNKA-LJUNGBY
Ulf Mattsson (C) Ledamot
Tommy Jönsson (S) Ledamot ÄNGELHOLM
Susanne Jönsson (S) 2:e v ordf ÄNGELHOLM
Christina Hanstål (M) 1:e v ordf ÄNGELHOLM
Johnny Hagman (M) Ledamot
Charlotte Engblom-Carlsson (L) Ordförande
Göran Claesson (SD) Ledamot
Tina Cherven (KD) Ledamot
Ersättare (9)
Namn Parti Uppdrag Ort
Viktoria Österling (C) Ersättare
Jesper Wendel (MP) Ersättare
Eric Sahlvall (L) Ersättare
Lars Rask (KD) Ersättare
Robert Persson (SD) Ersättare
Måns Irhammar (SD) Ersättare
Daniel Coloka (S) Ersättare
Alicja Carlsson (M) Ersättare
Susanne Brodin-Ahlberg (S) Ersättare
 
Uppdaterad 2024-07-12 23:00:50