Nämnd   Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid
2018-12-17 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (11)
Namn Parti Uppdrag Ort
Ulf Mattsson (C) Ledamot
Tina Cherven (KD) Ledamot
Charlotte Engblom-Carlsson (L) Ordförande
Susanne Resmark (M) Ledamot
Christina Hanstål (M) 1:e v ordf ÄNGELHOLM
Johnny Hagman (M) Ledamot
Kitty Olofsson (S) Ledamot MUNKA-LJUNGBY
Susanne Jönsson (S) 2:e v ordf ÄNGELHOLM
Tommy Jönsson (S) Ledamot ÄNGELHOLM
Mats Sahlin (SD) Ledamot
Göran Claesson (SD) Ledamot
Ersättare (9)
Namn Parti Uppdrag Ort
Viktoria Österling (C) Ersättare
Lars Rask (KD) Ersättare
Eric Sahlvall (L) Ersättare
Alicja Carlsson (M) Ersättare
Jesper Wendel (MP) Ersättare
Daniel Coloka (S) Ersättare
Susanne Brodin-Ahlberg (S) Ersättare
Robert Persson (SD) Ersättare
Måns Irhammar (SD) Ersättare
 
Uppdaterad 2024-06-21 23:01:15