Nämnd   Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid
2018-12-17 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (11)
Namn Parti Uppdrag Ort
Göran Claesson (SD) Ledamot
Mats Sahlin (SD) Ledamot
Kitty Olofsson (S) Ledamot MUNKA-LJUNGBY
Tommy Jönsson (S) Ledamot ÄNGELHOLM
Susanne Jönsson (S) 2:e v ordf ÄNGELHOLM
Christina Hanstål (M) 1:e v ordf ÄNGELHOLM
Johnny Hagman (M) Ledamot
Susanne Resmark (M) Ledamot
Charlotte Engblom-Carlsson (L) Ordförande
Tina Cherven (KD) Ledamot
Ulf Mattsson (C) Ledamot
Ersättare (9)
Namn Parti Uppdrag Ort
Rose-Marie Broman (SD) Ersättare
Pontus Myrenberg (SD) Ersättare
Daniel Coloka (S) Ersättare
Susanne Brodin-Ahlberg (S) Ersättare
Jesper Wendel (MP) Ersättare
Alicja Carlsson (M) Ersättare
Eric Sahlvall (L) Ersättare
Cecilia Skanåker Billqvist (KD) Ersättare
Viktoria Österling (C) Ersättare
 
Uppdaterad 2021-11-29 23:00:49