Nämnd   Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid
2018-12-17 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (11)
Namn Parti Uppdrag Ort
Göran Claesson (SD) Ledamot
Mats Sahlin (SD) Ledamot
Kitty Olofsson (S) Ledamot MUNKA-LJUNGBY
Susanne Jönsson (S) 2:e v ordf ÄNGELHOLM
Tommy Jönsson (S) Ledamot ÄNGELHOLM
Christina Hanstål (M) 1:e v ordf ÄNGELHOLM
Johnny Hagman (M) Ledamot
Susanne Resmark (M) Ledamot
Charlotte Engblom-Carlsson (L) Ordförande
Tina Cherven (KD) Ledamot
Ulf Mattsson (C) Ledamot
Ersättare (9)
Namn Parti Uppdrag Ort
Robert Persson (SD) Ersättare
Måns Irhammar (SD) Ersättare
Daniel Coloka (S) Ersättare
Susanne Brodin-Ahlberg (S) Ersättare
Jesper Wendel (MP) Ersättare
Alicja Carlsson (M) Ersättare
Eric Sahlvall (L) Ersättare
Lars Rask (KD) Ersättare
Viktoria Österling (C) Ersättare
 
Uppdaterad 2023-06-07 23:01:59