Nämnd   Räddningsnämndens arbetsutskott
2007-01-01 -- 2010-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (5)
Namn Parti Uppdrag Ort
Åsa Herbst (M) Ordförande ÄNGELHOLM
Lennart Engström (KD) 1:e v ordf
BrittMarie Hansson (S) 2:e v ordf ÄNGELHOLM
Göran Larsson (M) Ledamot ÄNGELHOLM
Liss Böcker (C) Ledamot
Ersättare (5)
Namn Parti Uppdrag Ort
Carl-Gustaf Gudmundsson (C) Ersättare ÄNGELHOLM
Eva Kullenberg (L) Ersättare ÄNGELHOLM
Anna Mörée (M) Ersättare MUNKA LJUNGBY
Katarina Nilsson (KD) Ersättare ÄNGELHOLM
Bengt Sävström (S) Ersättare ÄNGELHOLM
 
Uppdaterad 2022-05-22 23:01:01