Nämnd   Räddningsnämndens arbetsutskott
2007-01-01 -- 2010-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (5)
Namn Parti Uppdrag Ort
Göran Larsson (M) Ledamot ÄNGELHOLM
Åsa Herbst (M) Ordförande ÄNGELHOLM
BrittMarie Hansson (S) 2:e v ordf ÄNGELHOLM
Lennart Engström (KD) 1:e v ordf
Liss Böcker (C) Ledamot
Ersättare (5)
Namn Parti Uppdrag Ort
Bengt Sävström (S) Ersättare ÄNGELHOLM
Katarina Nilsson (KD) Ersättare ÄNGELHOLM
Anna Mörée (M) Ersättare MUNKA LJUNGBY
Eva Kullenberg (L) Ersättare ÄNGELHOLM
Carl-Gustaf Gudmundsson (C) Ersättare ÄNGELHOLM
 
Uppdaterad 2022-07-03 23:02:03