Nämnd   Kommunalförbundet av Media Skåne, Förbundsdirektionen
2020-05-06 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (1)
Namn Parti Uppdrag Ort
Sven-Ingvar Borgquist (M) Ledamot
Ersättare (1)
Namn Parti Uppdrag Ort
Lars Karlsson (S) Ersättare
 
Uppdaterad 2023-09-28 23:01:40