Nämnd   Gode Män enligt Fastighetsbildningslagen
2019-01-01 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (2)
Namn Parti Uppdrag Ort
Göran Larsson (M) Sakkunskap tätort ÄNGELHOLM
Maths Kjellin (M) Sakkunskap jord skogsbruk
Ersättare (0)
Namn Parti Uppdrag Ort
 
Uppdaterad 2023-12-10 23:00:34