Nämnd   Kommunfullmäktige Beredning för Samhällsutveckling
2015-01-01 -- 2015-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (13)
Namn Parti Uppdrag Ort
Carl-Axel Andersson (-) Ordförande
Tommy Jönsson (S) 1:e v ordf ÄNGELHOLM
Daniel Jönsson (M) 2:e v ordf
Nilanthie Andersson (S) Ledamot MUNKA LJUNGBY
Kjell-Arne Nilsson (S) Ledamot HJÄRNARP
Johnny Henrysson (EP) Ledamot MUNKA-LJUNGBY
Vakant (MP) Ledamot
Lennarth Svensson (M) Ledamot
Karl-Erik Asp (M) Ledamot
Fredrik Nelson (M) Ledamot
Christian Rydell (C) Ledamot
Sven-Arne Nilsson (KD) Ledamot ÄNGELHOLM
Sven-Erik Paulsson (SD) Ledamot
Ersättare (13)
Namn Parti Uppdrag Ort
Jan-Erik Bengtsson (L) Ersättare
Torgny Bergström (S) Ersättare ÄNGELHOLM
Barbro Brithén (EP) Ersättare
Kristofer Engström (M) Ersättare
Conny Jansson (MP) Ersättare
Niklas Lindgren (C) Ersättare ÄNGELHOLM
Britt-Inger Tinnert (M) Ersättare
Sergio Garay (TJM) Tjänsteman
Lennart Holmgren (S) Tjänsteman
Lars Johansson (TJM) Tjänsteman
Ulla Magnusson (MP) Tjänsteman
Bengt-Ove Ohlsson (TJM) Tjänsteman
Gaelle Syde (TJM) Tjänsteman
 
Uppdaterad 2024-07-14 23:00:11