Nämnd   Kommunfullmäktiges Valberedning
2010-11-01 -- 2014-10-14 <<
Ordinarie ledamöter (8)
Namn Parti Uppdrag Ort
Rune Johansson (M) Ordförande ÄNGELHOLM
Bengt Sävström (S) 1:e v ordf ÄNGELHOLM
Carl-Gustaf Gudmundsson (C) Ledamot ÄNGELHOLM
Eva Kullenberg (L) Ledamot ÄNGELHOLM
Katarina Nilsson (KD) Ledamot ÄNGELHOLM
Stig Andersson (EP) Ledamot MUNKA-LJUNGBY
Patrik Ohlsson (SD) Ledamot
Malin Jönsson (MP) Ledamot ÄNGELHOLM
Ersättare (8)
Namn Parti Uppdrag Ort
Carl-Axel Andersson (-) Ersättare
Sven Bergman (C) Ersättare ÄNGELHOLM
Lennart Engström (KD) Ersättare
Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Ersättare MAGNARP VEJBYSTRAND
Bo Lager (M) Ersättare ÄNGELHOLM
Ulla Magnusson (MP) Ersättare
Lars-Olle Tuvesson (S) Ersättare
Johan Wifralius (SD) Ersättare
 
Uppdaterad 2024-06-22 23:00:14