Nämnd   Kommunstyrelsens Personalutskott
1999-01-01 -- 2002-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (5)
Namn Parti Uppdrag Ort
Bo Lager (M) Ordförande ÄNGELHOLM
Per Hansson (C) 1:e v ordf
Bengt Sävström (S) 2:e v ordf ÄNGELHOLM
Gun Kempe (M) Ledamot
Lennart Fridh (L) Ledamot
Ersättare (5)
Namn Parti Uppdrag Ort
Gun Bexell (M) Ersättare
Ola Carlsson (M) Ersättare
Lars Goedecke (S) Ersättare ÄNGELHOLM
Jan Lundström (S) Ersättare
Lennart Svensson (C) Ersättare
 
Uppdaterad 2024-06-21 23:01:15