Nämnd   Miljönämnden
1995-01-01 -- 1998-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (11)
Namn Parti Uppdrag Ort
Göran Larsson (M) Ordförande ÄNGELHOLM
Hans Hammargren (L) 1:e v ordf ÄNGELHOLM
Lars-Olle Tuvesson (S) 2:e v ordf
Bertil Påhlsson (M) Ledamot
Claes Assarsson (C) Ledamot
Maj-Britt Wallin (S) Ledamot
Evy Jansson (OPOL) Ledamot
Kitty Olofsson (S) Ledamot MUNKA-LJUNGBY
Jan Olof Andersson (MP) Ledamot
Göran Olofsson (M) Ledamot
Christer Hansson (S) Ledamot MUNKA-LJUNGBY
Ersättare (10)
Namn Parti Uppdrag Ort
Yngve Agnros (KD) Ersättare
Conny Carlsson (S) Ersättare
Ola Carlsson (M) Ersättare
Lars Hermansson (S) Ersättare
Ulla Magnusson (MP) Ersättare
Ulla-Britt Olsson (S) Ersättare
Bertil Radell (M) Ersättare
Synnöve Sjöberg (M) Ersättare
Ingmar Svensson (C) Ersättare
Britt-Inger Tinnert (M) Ersättare
 
Uppdaterad 2024-05-27 23:00:46