Nämnd   Socialnämndens arbetsutskott
1995-01-01 -- 1998-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (5)
Namn Parti Uppdrag Ort
Anita Vidner (M) Ordförande
Ann-Marie Palmström (C) 1:e v ordf
Eiwor Zetterlund (S) 2:e v ordf
Grete Nannestad (M) Ledamot
Aina Jansson (S) Ledamot
Ersättare (5)
Namn Parti Uppdrag Ort
Tommy Ahlm (S) Ersättare
Åke Eklund (M) Ersättare
Barbro Gustafson (S) Ersättare
Anders Malm (M) Ersättare ÄNGELHOLM
Stig Sundin (M) Ersättare
 
Uppdaterad 2024-07-18 23:00:21