Nämnd   Socialnämndens arbetsutskott
2003-01-01 -- 2006-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (5)
Namn Parti Uppdrag Ort
Rune Johansson (M) Ordförande ÄNGELHOLM
Anders Malm (M) 1:e v ordf ÄNGELHOLM
Eiwor Zetterlund (S) 2:e v ordf
Katarina Nilsson (KD) Ledamot ÄNGELHOLM
Stig Sundin (M) Ledamot
Ersättare (5)
Namn Parti Uppdrag Ort
Jonathan Ashauer (KD) Ersättare
Linda Christiansson (L) Ersättare
Carin Olsson (C) Ersättare
Gun-Inger Sjögren (S) Ersättare
Carl Eric Vöcks (M) Ersättare
 
Uppdaterad 2024-06-22 23:00:14