Nämnd   Tekniska Nämnden
2003-01-01 -- 2006-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (11)
Namn Parti Uppdrag Ort
Göran Larsson (M) Ordförande ÄNGELHOLM
Jan Magnusson (L) 1:e v ordf
Christer Hansson (S) 2:e v ordf MUNKA-LJUNGBY
Annika Gigel (M) Ledamot
Anders Larsson (M) Ledamot
Bertil Påhlsson (M) Ledamot
Kjell Öfverberg (M) Ledamot
Stig Andersson (EP) Ledamot MUNKA-LJUNGBY
Yngve Agnros (KD) Ledamot
Åsa Larsson (S) Ledamot
Tony Holm (S) Ledamot
Ersättare (9)
Namn Parti Uppdrag Ort
Sven Bergman (C) Ersättare ÄNGELHOLM
Bertil Burström (KD) Ersättare MUNKA-LJUNGBY
Lennart Eltéus (M) Ersättare
Peter Hansson (C) Ersättare
Håkan Ivarsson (M) Ersättare
Tom Johansson (S) Ersättare
Charlotte Johnsson (M) Ersättare
Arne Jönsson (S) Ersättare ÄNGELHOLM
Bengt Sävström (S) Ersättare ÄNGELHOLM
 
Uppdaterad 2024-07-19 23:00:51