Nämnd   Tekniska Nämndens arbetsutskott
2003-01-01 -- 2006-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (5)
Namn Parti Uppdrag Ort
Göran Larsson (M) Ordförande ÄNGELHOLM
Jan Magnusson (L) 1:e v ordf
Christer Hansson (S) 2:e v ordf MUNKA-LJUNGBY
Stig Andersson (EP) Ledamot MUNKA-LJUNGBY
Bertil Påhlsson (M) Ledamot
Ersättare (2)
Namn Parti Uppdrag Ort
Yngve Agnros (KD) Ersättare
Åsa Larsson (S) Ersättare
 
Uppdaterad 2023-09-27 23:01:43