Nämnd   Tekniska Nämndens arbetsutskott
2007-01-01 -- 2010-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (5)
Namn Parti Uppdrag Ort
Rune Johansson (M) Ordförande ÄNGELHOLM
Jan Magnusson (L) 1:e v ordf
Christer Hansson (S) 2:e v ordf MUNKA-LJUNGBY
Stig Andersson (EP) Ledamot MUNKA-LJUNGBY
Carl Einarsson (KD) Ledamot ÄNGELHOLM
Ersättare (5)
Namn Parti Uppdrag Ort
Yngve Agnros (KD) Ersättare
Arne Jönsson (S) Ersättare ÄNGELHOLM
Gordon Lennartsson (C) Ersättare
Per Lindskog (L) Ersättare
Bertil Påhlsson (M) Ersättare
 
Uppdaterad 2023-09-28 23:01:40