Nämnd   Valnämnden
1999-01-01 -- 2002-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (6)
Namn Parti Uppdrag Ort
Rolf Kronbeck (C) Ordförande
Sven Bexell (M) 1:e v ordf
Lars-Olle Tuvesson (S) 2:e v ordf
Bo Lager (M) Ledamot ÄNGELHOLM
Hans Hammargren (L) Ledamot ÄNGELHOLM
Egon Olsson (S) Ledamot
Ersättare (6)
Namn Parti Uppdrag Ort
Ann-Britt Arvidsson (S) Ersättare
Ingmar Karlsson (M) Ersättare ÄNGELHOLM
Ingmar Larsson (C) Ersättare
Åsa Larsson (S) Ersättare
Sven Nordin (L) Ersättare
Göran Olofsson (M) Ersättare
 
Uppdaterad 2024-05-27 23:00:46