Nämnd   Kommunstyrelsens utskott för Myndighetsutövning
2015-01-01 -- 2018-10-31 <<
Ordinarie ledamöter (3)
Namn Parti Uppdrag Ort
Anders Bengtsson (EP) 1:e v ordf
Elisabeth Kullenberg (M) 2:e v ordf
Arne Jönsson (S) Ordförande ÄNGELHOLM
Ersättare (3)
Namn Parti Uppdrag Ort
Karl Eric Trobäck (EP) Ersättare
Christina Hanstål (M) Ersättare ÄNGELHOLM
Åsa Larsson (S) Ersättare
 
Uppdaterad 2022-01-24 23:00:37