Nämnd   Krisledningsnämnden
2003-01-01 -- 2006-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (5)
Namn Parti Uppdrag Ort
Åsa Herbst (M) Ordförande ÄNGELHOLM
Lennart Engström (KD) 1:e v ordf
BrittMarie Hansson (S) 2:e v ordf ÄNGELHOLM
Ebbe Nilsson (S) Ledamot
Gordon Lennartsson (C) Ledamot
Ersättare (5)
Namn Parti Uppdrag Ort
Rune Johansson (M) Ersättare ÄNGELHOLM
Lars-Olle Tuvesson (S) Ersättare
Bengt Sävström (S) Ersättare ÄNGELHOLM
Carl-Gustaf Gudmundsson (C) Ersättare ÄNGELHOLM
Sven Bergman (C) Ersättare ÄNGELHOLM
 
Uppdaterad 2024-07-22 23:00:22