Nämnd   Nordvästskånes Kustvattenkommitté
2015-01-01 -- 2019-01-15 <<
Ordinarie ledamöter (2)
Namn Parti Uppdrag Ort
Jim Brithén (EP) Ombud
Åsa Larsson (S) Ledamot
Ersättare (2)
Namn Parti Uppdrag Ort
Robin Holmberg (M) Ersättare för ombud
Lennart Engström (KD) Ersättare
 
Uppdaterad 2022-05-23 23:01:22