Förtroendevald   Andreas Wandegren (v) <<
Adress  
Co Adress  
Postadress  
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil  
Fax  
E-post   wandegrenvanster@yahoo.com
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
Kommunfullmäktiges Valberedning Ledamot 2020-02-24 --
Kommunfullmäktige Ersättare 2018-10-15 --
Kommunfullmäktiges Valberedning Ersättare 2018-10-10 -- 2020-02-24
 
Uppdaterad 2021-12-08 23:00:54