Förtroendevald   Per Ringdahl (opol) <<
Adress   Bild saknas
Co Adress  
Postadress  
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil  
Fax  
E-post    
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor Ledamot 2019-01-01 -- 2022-12-31
 
Uppdaterad 2024-06-20 23:00:08