Förtroendevald   Vakant (s)  (s) <<
Adress   Bild saknas
Co Adress  
Postadress  
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil  
Fax  
E-post    
Aktuella politiska uppdrag (Visa även historik)
Nämnd Uppdrag Period
Kommunfullmäktiges Fasta Beredning 1 2:e v ordf 2021-10-25 --
 
Uppdaterad 2022-01-19 23:00:39