Förtroendevald   Vakant (s)  (s) <<
Adress   Bild saknas
Co Adress  
Postadress  
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil  
Fax  
E-post    
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
Kommunfullmäktiges Fasta Beredning 1 2:e v ordf 2021-10-25 --
Nämnden för Omsorg och Stöd Ledamot 2021-06-21 -- 2021-09-27
Nämnden för Omsorg och Stöds arbetsutskott Ersättare 2021-06-21 -- 2021-08-31
Kommunfullmäktiges Fasta Beredning 2 Ledamot 2021-03-22 -- 2021-04-26
Nämnden för Omsorg och Stöd Ersättare 2021-03-22 -- 2021-04-26
Nämnden för Omsorg och Stöd Ersättare 2021-03-22 -- 2021-03-22
Handikapprådet 1:e v ordf 2021-01-25 -- 2021-03-23
Nämnden för Omsorg och Stöd Ledamot 2021-01-25 -- 2021-03-22
Nämnden för Omsorg och Stöds arbetsutskott Ersättare 2021-01-25 -- 2021-03-23
AB Ängelholmshem Ersättare 2020-12-31 -- 2021-01-01
Kommunstyrelsen Ersättare 2020-09-28 -- 2020-10-26
Kommunfullmäktige Ersättare 2020-08-25 -- 2020-08-31
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid Ersättare 2020-04-27 -- 2020-05-25
Nämndemän, Helsingborgs Tingsrätt Ledamot 2020-01-10 -- 2020-01-27
Miljö och Tillståndsnämnden Ersättare 2019-11-25 -- 2020-01-27
Nämnden för Omsorg och Stöd Ersättare 2019-11-25 -- 2020-01-27
Nämnden för Omsorg och Stöds arbetsutskott 2:e v ordf 2019-11-25 -- 2020-01-21
Jöns Hansson i Heagårdens Stiftelse Lekmannarevisor 2019-09-30 -- 2019-11-25
 
Uppdaterad 2021-11-27 23:00:47