Nämnd   MILJÖ- OCH TILLSTÅNDSNÄMNDEN
2018-12-17 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (10)
Namn Parti Uppdrag Ort
Staffan Broddesson (C) Ordförande
Anders Davidsson (M) 1:e v ordf
Torgny Handreck (S) 2:e v ordf
Anders Ingvarsson (SD) Ledamot
Lina Miremark (Jakaviciute) (L) Ledamot ÄNGELHOLM
Jan-Eric Andersson (KD) Ledamot
Jessica Klingvall (S) Ledamot
Anne-Marie Lindén (MP) Ledamot ÄNGELHOLM
Pontus Myrenberg (SD) Ledamot
Lisbet Enbjerde (L) Revisor MUNKA LJUNGBY
Ersättare (7)
Namn Parti Uppdrag Ort
Sven Dahlberg (S) Ersättare
Agneta Gustafsson (M) Ersättare
Paul Hanstål (M) Ersättare
Staffan Laurell (M) Ersättare
Mats Sahlin (SD) Ersättare
Annely Silfwerax (C) Ersättare HJÄRNARP
Sarah Svensson (S) Ersättare
 
Uppdaterad 2019-08-21 23:00:07