Nämnd   Miljö och Tillståndsnämnden
2018-12-17 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (9)
Namn Parti Uppdrag Ort
Staffan Broddesson (C) Ordförande
Anders Davidsson (M) 1:e v ordf
Torgny Handreck (S) 2:e v ordf
Anders Ingvarsson (SD) Ledamot
Jan-Erik Bengtsson (L) Ledamot
Jan-Eric Andersson (KD) Ledamot
Jessica Klingvall (S) Ledamot
Anne-Marie Lindén (MP) Ledamot ÄNGELHOLM
Pontus Myrenberg (SD) Ledamot
Ersättare (7)
Namn Parti Uppdrag Ort
Sven Dahlberg (S) Ersättare
Agneta Gustafsson (M) Ersättare
Paul Hanstål (M) Ersättare
Karin Jansson (SD) Ersättare
Maria Mata (S) Ersättare
Annely Silfwerax (C) Ersättare
Lennart Steinick (M) Ersättare
 
Uppdaterad 2024-02-22 23:00:55