Nämnd   Miljö och Tillståndsnämnden
2018-12-17 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (9)
Namn Parti Uppdrag Ort
Staffan Broddesson (C) Ordförande
Jan-Eric Andersson (KD) Ledamot
Jan-Erik Bengtsson (L) Ledamot
Anders Davidsson (M) 1:e v ordf
Anne-Marie Lindén (MP) Ledamot ÄNGELHOLM
Jessica Klingvall (S) Ledamot
Torgny Handreck (S) 2:e v ordf
Anders Ingvarsson (SD) Ledamot
Pontus Myrenberg (SD) Ledamot
Ersättare (7)
Namn Parti Uppdrag Ort
Annely Silfwerax (C) Ersättare
Paul Hanstål (M) Ersättare
Agneta Gustafsson (M) Ersättare
Lennart Steinick (M) Ersättare
Maria Mata (S) Ersättare
Sven Dahlberg (S) Ersättare
Karin Jansson (SD) Ersättare
 
Uppdaterad 2024-07-23 23:00:10