Förtroendevald   Sonny Rosén (l) <<
Adress   Helsingborgsvägen 435, Poppelgården Bild saknas
Co Adress  
Postadress   262 96 ÄNGELHOLM
Telefon bostad   0431-22077
Telefon arbete  
Telefon mobil   0702-206242
Fax  
E-post   Sonny.Rosen@pol.engelholm.se
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
Nämnden för Omsorg och Stöd 1:e v ordf 2018-12-17 --
Nämnden för Omsorg och Stöd Au Enskilda Ärenden 1:e v ordf 2018-12-17 --
Nämnden för Omsorg och Stöds arbetsutskott 1:e v ordf 2018-12-17 --
Kommunfullmäktige Ersättare 2021-04-30 --
Styrgrupp för Utveckling av Den Politiska Organisationen Ersättare 2018-02-26 -- 2018-12-31
AB Ängelholmslokaler Ledamot 2021-01-01 --
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor Ledamot 2019-01-01 --
Välfärdsnämnden Ledamot 2015-01-01 -- 2018-12-31
 
Uppdaterad 2022-07-04 23:00:18