Nämnd   Familje- och Utbildningsnämndens arbetsutskott
2018-12-17 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (5)
Namn Parti Uppdrag Ort
Sven-Ingvar Borgquist (M) Ordförande
Rasmus Waak Brunkestam (C) 1:e v ordf
Lars Karlsson (S) 2:e v ordf
Gunnel Aidemark (L) Ledamot ÄNGELHOLM
Mimmi Heinegren (SD) Ledamot
Ersättare (5)
Namn Parti Uppdrag Ort
Ale Holm (S) Ersättare
Therese Ingvarsson (SD) Ersättare
Agneta Normann (M) Ersättare
Petra Oddson (KD) Ersättare
Hannes Petersson (M) Ersättare
 
Uppdaterad 2024-07-18 23:00:21