Nämnd   FAMILJE- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN AU
2018-12-17 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (5)
Namn Parti Uppdrag Ort
Sven-Ingvar Borgquist (M) Ordförande
Rasmus Brunkestam (C) 1:e v ordf
Lars Karlsson (S) 2:e v ordf
Gunnel Aidemark (L) Ledamot ÄNGELHOLM
Marie Wifralius (SD) Ledamot
Ersättare (5)
Namn Parti Uppdrag Ort
Birgitta Markevärn (SD) Ersättare
Petra Oddson (KD) Ersättare
Hannes Petersson (M) Ersättare
Jan-Olof Sewring (M) Ersättare
Anne Viljevik (S) Ersättare MUNKA LJUNGBY
 
Uppdaterad 2019-12-05 23:00:04