Nämnd   Valnämnden
2011-01-01 -- 2014-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (7)
Namn Parti Uppdrag Ort
Hans Hammargren (L) Ordförande ÄNGELHOLM
Bo Lager (M) 1:e v ordf ÄNGELHOLM
Lars-Olle Tuvesson (S) 2:e v ordf
Gunilla Monsén Lindström (M) Ledamot
Lars Linde (C) Ledamot
Bertil Burström (KD) Ledamot MUNKA-LJUNGBY
Susanne Jönsson (S) Ledamot ÄNGELHOLM
Ersättare (7)
Namn Parti Uppdrag Ort
Bertil Andersson (KD) Ersättare
Ingrid Andersson (L) Ersättare
Ann-Britt Arvidsson (S) Ersättare
Esa Jääskeläinen (M) Ersättare
Annely Silfwerax (C) Ersättare
Bengt Ståhl (M) Ersättare
Bengt Sävström (S) Ersättare ÄNGELHOLM
 
Uppdaterad 2024-07-19 23:00:51