Nämnd   Familje- och Utbildningsnämndens arbetsutskott
2018-12-17 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (5)
Namn Parti Uppdrag Ort
Gunnel Aidemark (L) Ledamot ÄNGELHOLM
Sven-Ingvar Borgquist (M) Ordförande
Mimmi Heinegren (SD) Ledamot
Lars Karlsson (S) 2:e v ordf
Rasmus Waak Brunkestam (C) 1:e v ordf
Ersättare (5)
Namn Parti Uppdrag Ort
Sofia Gunnarsson (S) Ersättare
Therese Ingvarsson (SD) Ersättare
Agneta Normann (M) Ersättare
Petra Oddson (KD) Ersättare
Hannes Petersson (M) Ersättare
 
Uppdaterad 2021-11-29 23:00:49