Nämnd   Kommuninvest Ekonomisk Förening
2019-01-01 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (1)
Namn Parti Uppdrag Ort
Liss Böcker (C) Ombud
Ersättare (1)
Namn Parti Uppdrag Ort
Lars Nyander (S) Ersättare för ombud
 
Uppdaterad 2024-07-21 23:00:18