Nämnd   Kommunfullmäktigeberedning - Beredningen för Folkhälsa
2011-01-01 -- 2014-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (8)
Namn Parti Uppdrag Ort
Anne Viljevik (S) Ledamot MUNKA LJUNGBY
Erik Säfsten (MP) Ledamot ÄNGELHOLM
Sven-Erik Paulsson (SD) Ledamot
Rune Malmborg (KD) Ledamot ÄNGELHOLM
Åsa Larsson (S) 1:e v ordf
Eva Kullenberg (L) Ordförande ÄNGELHOLM
Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Ledamot MAGNARP VEJBYSTRAND
Nils-Göran Gisslén (M) Ledamot
Ersättare (8)
Namn Parti Uppdrag Ort
Gudrun Rhodén (SD) Ersättare
Gunilla Persson (C) Ersättare VEJBYSTRAND
Katarina Nilsson (KD) Ersättare ÄNGELHOLM
Jasna L. Martinsson (M) Ersättare ÄNGELHOLM
Susanne Jönsson (S) Ersättare ÄNGELHOLM
Conny Jansson (MP) Ersättare
Ulf Hiselius (L) Ersättare VEJBYSTRAND
Jim Brithén (EP) Ersättare
 
Uppdaterad 2022-07-03 23:02:03