Nämnd   Kommunfullmäktige Beredning för Omsorg
2016-01-01 -- 2016-03-31 <<
Ordinarie ledamöter (13)
Namn Parti Uppdrag Ort
Gun-Inger Sjögren (S) Ledamot
Mats Sahlin (SD) Ledamot
Pia Radil (S) Ordförande
Carin Olsson (C) Ledamot
Pia Ohrberg (EP) 1:e v ordf
Katarina Nilsson (KD) 2:e v ordf ÄNGELHOLM
Anders Malm (M) Ledamot ÄNGELHOLM
Gunnel Johansson (M) Ledamot
Owe Johansohn (M) Ledamot
Ale Holm (S) Ledamot
Karl Englund (MP) Ledamot MUNKA-LJUNGBY
Gunnel Aidemark (L) Ledamot ÄNGELHOLM
Vakant (EP) Ledamot
Ersättare (13)
Namn Parti Uppdrag Ort
Karl Eric Trobäck (EP) Ersättare
Britt-Inger Tinnert (M) Ersättare
Gun Tillgren (S) Ersättare
Bengt-Ove Ohlsson (TJM) Tjänsteman
Tommy Lindh (S) Tjänsteman
Lars Johansson (TJM) Tjänsteman
Cornelis Huisman (M) Ersättare
Sergio Garay (TJM) Tjänsteman
Lisbet Enbjerde (L) Tjänsteman MUNKA LJUNGBY
Tina Cherven (KD) Ersättare
Elisabeth Alm (TJM) Tjänsteman
Leif Albrektsson (L) Ersättare ÄNGELHOLM
Vakant (MP) Ersättare
 
Uppdaterad 2023-09-27 23:01:43