Nämnd   Nämnden för Omsorg och Stöds arbetsutskott
2018-12-17 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (5)
Namn Parti Uppdrag Ort
Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Ledamot MAGNARP VEJBYSTRAND
Sonny Rosén (L) 1:e v ordf ÄNGELHOLM
Ingela Sylwander (M) Ordförande
Yvonne Mollet-Bengtsson (S) 2:e v ordf
Mikael von Krassow (S) Ledamot MUNKA-LJUNGBY
Ersättare (5)
Namn Parti Uppdrag Ort
Katarina Nilsson (KD) Ersättare ÄNGELHOLM
Katrina Dakouri (M) Ersättare
Wiveca Britzén (M) Ersättare
Christian Hedman (S) Ersättare
Barbro Widell (S) Ersättare
 
Uppdaterad 2023-09-27 23:01:43